Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

İç Kuvvetler Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

A. DAĞ OLUŞUMU HAREKETLERİ (OROJENEZ)


1. Kıvrılma


Akarsular, Rüzgarlar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin aşındırdığı maddeler, yer kabuğunun büyük çukurluklarında biriktirilir. Bu çukurluklara jeosenklinal adı verilir.
Jeosenklinallerde biriktirilen tortul maddeler, çeşitli yan basınçlara uğrarlarsa kıvrılarak deniz yüzeyine çıkarlar. Böylece yeryüzünün büyük kıvrım dağları oluşmuş olur. Kıvrılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere antiklinal, alçakta kalan kesimlere de senklinal denir.

Avrupa’da Alp’ler, Asya’da Himalaya’lar, Türkiye’de Toros ve Kuzey Anadolu Dağları bu tür hareketlerle meydana gelmişlerdir.

2. Kırılma


Yer kabuğunun eskiden beri kara haline geçmiş, katılaşmış kısımları, yan basınçlara uğradığı zaman bükülüp katlanamazlar. Bu nedenle, bu gibi yerlerde kıvrılmalar yerine kırıklar meydana gelir. Kırıkların iki yanındaki kısım birbirine göre yer değiştirirse, bu özellikteki kırığa fay denir. Kırılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere horst, alçakta kalan kesimlere de graben denir.

Türkiye’de, en yaygın horst ve graben sistemi Ege Bölgesi’nde bulunmaktadır.

TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARIKuzey Anadolu Fay Hattı (KAF): Saroz Körfezi’nden başlar, Marmara Denizi, Sapanca Gölü, Adapazarı, Tosya ve Erzincan üzerinden Van Gölü kuzeyine kadar uzanır.
Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF): Hatay grabeninden başlar, K. Maraş, Adıyaman, Malatya ve Elazığ ovalarından geçerek Bingöl’e kadar sokulur.
Batı Anadolu Fay Hattı (BAF): Ege Bölgesi’nde, kuzeyden güneye doğru uzanan çok sayıdaki fay hatlarından oluşur.
Fay hatları, yer kabuğunun zayıf ve hareket halindeki bölgeleridir. Volkanik sahalar, genç kıvrım dağları ve deprem alanlarının uzanışı fay hatlarıyla paralellik gösterir.

B. KITA OLUŞUMU HAREKETLERİ (EPİROJENEZ)


Kara ve denizlerde düşey doğrultudaki alçalma yükselme hareketlerine epirojenez denir. Başka bir ifade ile, yer kabuğunun geniş alanlı yaylanma hareketleridir.
Farklı yoğunluktaki yer kabuğu parçaları manto üzerinde dengeli bir biçimde dururlar. Bu olaya izostazi, dengeye ise izostatik denge denir. Herhangi bir yerde epirojenez olayının olabilmesi için, izostatik dengenin bozulması gereklidir.
İzostatik dengeyi bozan yukarıdaki olaylar sonucu karalar hafiflemekte ve yükselmektedir. Karalar yükselince deniz seviyesi gerilemekte, deniz altındaki alanlar kara haline gelmektedir. Bu şekilde, deniz seviyesinin alçalması olayına regresyon denir.

Karalardaki, lAvlar, birikmeler, buzullaşma, vb. olaylar sonucunda da karaların yükü artmakta ve ağırlaşarak ya da iç kuvvetlerin etkisiyle çökmektedir.
Bu alçalma sonucunda denizler karalara doğru ilerlemekte ve kara parçaları sular altında kalmaktadır. Bu şekilde, deniz seviyesinin yükselmesi olayına da transgresyon adı verilir.
Epirojenik hareketlere örnek olarak, İskandinav Yarımadası ve Kanada verilebilir. Buzul çağında buralarda 1 – 2 km kalınlığında bir buz tabakası vardı. Sonradan buzullar eriyince, karaların üzerindeki yük azaldı ve mağmaya doğru gömülen bu kara parçaları tekrar yükselmeye başladı. Bu yükselme, günümüzde de yavaş yavaş devam etmektedir.
Epirojenik hareketler, Türkiye’de de olmaktadır. Anadolu milyonlarca yıldır yükselmekte, buna karşılık Karadeniz ve Doğu Akdeniz havzaları çökmektedir. Buna bağlı olarak, çukurova Havzası ile Ergene Ovası hızlı bir çökme içine girmişler ve tortulanma alanı olmuşlardır.

C. VOLKANİK HAREKETLER (VOLKANİZMA)


Yer’in derinliklerinde bulunan mağmanın, yerkabuğunun zayıf kısımlarından yeryüzüne doğru yükselmesine volkanizma denir.
Katı, sıvı ya da gaz halindeki maddelerin yeryüzüne çıktığı yere volkan ya da yanardağ, bu maddelerin çıkışına da püskürme denir. Püskürdüğü bilinen volkanlar etkin volkanlar, püskürdüğü bilinmeyen volkanlar da sönmüş volkanlar olarak adlandırılır.

Volkanlardan çıkan akışkan maddelere lav, katı maddelere de volkan tüfü (proklastik maddeler) denir. Lavların ve tüflerin yeryüzüne çıkmak için izledikleri yola volkan bacası adı verilir. Yüzeye çıkan lav ve tüfün oluşturduğu yer şekline volkan konisi, koninin tepe kısmındaki çukur kısmına da volkan ağzı (krater) denilmektedir.
Kraterlerin patlamalar ya da çökmelerle genişlemiş şekillerine kaldera denir. Volkanların şekli ve püskürme özellikleri çıkardıkları maddelere göre değişir. Volkanik etkinlikler bazen yalnızca gaz patlaması şeklindedir. Bu durumda patlama çukurları oluşur. İç Anadolu’da Karapınar ve Nevşehir dolaylarında bu tür patlama çukurları yaygındır. Bu patlama çukurları maar olarak adlandırılır.

Türkiye’deki Volkanik Sahalar

Doğu Anadolu Bölgesi’nde; Büyük Ağrı, Küçük Ağrı, Süphan, Tendürek ve Nemrut dağları
İç Anadolu Bölgesi’nde; Erciyes, Hasandağı, Melendiz, Karadağ, Karacadağ ve Karapınar çevresi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde; Karacadağ
Kuzeybatı Anadolu’da; Köroğlu Dağları
Akdeniz Bölgesi’nde; Hatay yakınında Hassa çevresi
Ege Bölgesi’nde; Kula (Manisa) çevresi

D. SEİZMA HAREKETLERİ (DEPREMLER)


Yerkabuğundaki herhangi bir sarsıntının, çevreye doğru yayılan titreşim biçimindeki hareketine deprem denir.

1. Volkanik depremler


Volkanik püskürmeler esnasında görülen ve etki alanları dar olan depremlerdir.

2. Çöküntü (Göçme) depremleri


Kayatuzu, jips, kalker gibi kolay eriyebilen karstik sahalarda, zamanla yer altında büyük boşluklar oluşur. Bu boşlukların üstü bir müddet sonra çökerse sarsıntılar oluşur. Etki alanları en dar olan depremler bunlardır.

3. Tektonik (Dislokasyon) depremler


Yer kabuğunun derinliklerinde basınç ve gerilimler sonucu, katmanların yer değiştirme, oynama ve kırılma gibi hareketlerinin ortaya çıkardığı sarsıntılardır. Etki alanları en geniş olan ve en çok hasara neden olan depremler bunlardır.
Depremin, yerin içinde oluştuğu kısmına iç merkez (hiposantr) denir. Depremin yeryüzüne en kısa yoldan ulaştığı yere de dış merkez (episantr) denir. Deprem bilimi sismoloji, deprem şiddetini ölçen alet de sismograf olarak adlandırılır.
Depremlerin ne kadar kuvvetli olduğunu belirlemek için iki türlü ölçek kullanılır.

Richter (Rihter) ölçeği
Mercalli - Sieberg ölçeği (Şiddet Iskalası)
Mercalli - Sieberg ölçeği sarsıntının yol açtığı zarar ve değişikliklere göre düzenlenmiştir. Richter ölçeği ise, iç merkezde depremle boşalan enerjinin ölçülmesi esasına dayanır. Deprem sırasında boşalan bu enerjiye depremin büyüklüğü (magnitüdü) denir.
Pasifik Okyanusu, Japonya çevresi, Antil Adaları, Doğu Hint Adaları, Akdeniz çevresi ve Amerika kıtalarının batı kesimleri yeryüzünde depremlerin en çok olduğu alanlardır.
Buna karşılık, eski jeolojik devirlerde oluşan Doğu Avrupa, Kanada, Sibirya, Grönland Adası, Avustralya ve İskandinav Yarımadası’nda hemen hemen hiç deprem olmamaktadır.

Türkiye’deki Deprem AlanlarıTürkiye nüfusunun % 60'a yakını, faal olan ve zarar verebilen deprem alanları üzerinde yerleşmiştir.
Daha önce görülen Erzurum, Erzincan, Van, Bolu, çankırı, Tokat, Adapazarı, Kütahya, Burdur, Lice, Bingöl, Dinar, Ceyhan, Gölcük ve Düzce depremlerinin büyük oranda can ve mal kaybına neden olmasında, bu kentlerin fay hatları üzerinde yer almalarının önemli rolü olmuştur.
Konya Ovası, Karaman, Mersin (Taşeli PlAtosu çevresi), Ergene Havzası ve Mardin Eşiği deprem bakımından tehlikesi az olan yerlerdir.


İç Kuvvetler Resimleri

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

İç Kuvvetler Sunumları

 • 3
  Önizleme: 4 hafta önce

  İç Kuvvetler Sunusu Slayt PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  İÇ KUVVETLER

  2. Sayfa
  İç KuvvetlerEnerjisini yerin içinden (magma) alan güçlerdir. İç güçlerin oluşturduğu yer şekilleri dış güçler tarafından aşındırılır. İç güçlerin oluşturduğu hareketlerin bütününe tektonik hareket denir. Bunlar; Orojenez Epirojenez VolkanizmaDepremler’dir.

  3. Sayfa
  Orojenez (Dağ Oluşumu)Jeosenklinallerde biriken tortul tabakaların kıvrılma ve kırılma olayına dağ oluşumu ya da orojenez denir.

  4. Sayfa
  A)KıvrılmaDış kuvvetler tarafından sürüklenen maddeler , okyanus , göl ,deniz gibi çukur alanlarda birikirler ve zamanla bunlar kalın tortullar meydana getirirler. Bu birikim alanlarına “Jeosenklinal”denir.

  5. Sayfa
  Jeosenklinalin dibinde birikmiş olan tortullar yan basınçlara uğrarlar. O zamana kadar deniz dibinde yatay bir şekilde bulunan bu tabakaların durumu bozulur. Eğer bu tabakalar fazla sert değil ise bir takım kıvrılmalar meydana getirerek yükselirler ve sıkışıp sertleşirler. Bu kıvrımların kubbemsi yerlerine yeni yüksekte kalan kısımlarına Antiklinal, alçakta kalan kısmına ise senklinal denir. Kıvrılmalara örnek olarak Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar dağları verilebilir.

  6. Sayfa
  Yerkabuğu hareketleri sırasında şiddetli yan basınç ve gerilme kuvvetleriyle blokların birbirine göre yer değiştirmesine fay denir.B) Kırılma

  7. Sayfa
  Faylar boyunca yüksekte kalan parçalara horst denir. Çöken kısımlara ise graben denir. Horstlar kırık dağlarını, grabenler ise çöküntü hendeklerini oluşturur.

  8. Sayfa
  Ege Bölgesi’ndeki Aydın ve Bozdağlar birer horst iken, bunların arasındaki Küçük Menderes, Büyük Menderes ve Gediz ovaları birer grabendır.

  9. Sayfa
  ÜLKEMİZDE ÜÇ TANE KIRIK FAY HATTI VARDIR.K.AND FAY HATTI :Ege’de Saros körfezinden başlar. Bolu , Erzurum Erzincan üzerinden İran’a kadar uzanır.G.AND FAY HATTI :K.Afrika’dan başlar , Hatay ve Erzincan‘a kadar uzanır.B.AND FAY HATTI :Ege’de kuzeyden güneye doğru olan horst ve graben hattını içine almaktadır.                                                                                                                                                                                            

  10. Sayfa
  Epirojenez (Kıta Oluşum Hareketleri) Yerkabuğunun geniş alanlarda toptan alçalması ya da yükselmesi olayına epirojenez denir. Bu olaylar sırasında yeryüzünde geniş kubbeleşmeler ile yayvan büyük çukurlaşmalar olur. Orojenik hareketlerin tersine epirojenik hareketlerde bozulma olmaz. Dikey yönlü hareketler sırasındaki yükselmelerle jeoantiklinaller, çukurlaşmalar sırasındaysa okyanus çanakları yani jeosenklinaller oluşur. EPİROJENİK HAREKETLERE ÖRNEKLER:Venedik şehri yılda 4mm batmaktadır.Tokyo yılda 1.8 cm’lik batmaktadır.Ülkemizde Karadeniz ve Akdeniz havzaları çökmektedir.İskandinavya üzerindeki buzulların erimesiyle her yıl yükselmektedir.

  11. Sayfa
  REGRASYON: Epirojenez olayı sonunda karaların yükselmesiyle deniz seviyesi geriler . Buna deniz gerilemesi denir.                                                                                       

  12. Sayfa
  TRANSGRESYON: Karaların yavaş yavaş magmaya batmasıyla da deniz seviyesi yükselir ve deniz karaya doğru ilerler. Bu olaya deniz ilerlemesi denir.                                                                                               

  13. Sayfa
  VolkanizmaYerin derin kısımlardaki magmanın yerkabuğunun zayıf kısımlardan sıvı, gaz, ya da katı halde yeryüzüne çıkması olayına denir. Magma yeryüzüne çıktığında lav adını alır. Yeryüzünde veya yerin içinde soğuyup katılaştığında magmatik kayaları ve maden yataklarını oluşturur. VOLKAN KONİSİ: Lavların yeryüzüne çıktığı koni biçimindeki tepeye denir.

  14. Sayfa


  15. Sayfa
  KRATER: Volkan konisinin tam tepesinde lavların yeryüzüne çıktığı huni biçimindeki çukurluğa denir. Eğer kraterler çeşitli patlamaların etkisiyle kalderalar ve mazılar oluşur.

  16. Sayfa
  Volkan Tüflerinde PeribacalarıVOLKAN TÜFÜ: Volkanizma sonucu kül ve tüflerin yanardağ çevresinde birikmesiyle oluşan tabakaya denir.

  17. Sayfa
  YERYÜZÜNDEKİ VOLKANLARIN DAĞILIŞI : Dünyada aktif halde 450 volkan vardır. Bunların bulunduğu yerler jeolojik zamanlarda tektonik olaylara uğramış yerkabuğunun kırık, çatlak, geniş alanlardır.1)Büyük okyanus çevresi: Bugünkü etkin volkanların 350’si burada bulunur.2)Akdeniz Doğrultusu Ve Çevresi: Geri kalanlar burada yer alır. Bu şerit üzerinde birçok etkin yanardağ bulunur. Etna, Santorin gibi…TÜRKİYEDEKİ VOLKANLAR :DOĞU ANADOLU : B.ve K. Ağrı , Tendürek , Nemrut , Süphan , Cilo İÇ ANADOLU : Erciyes , Melendiz , Hasandağı , Karadağ , KaracadağKARADENİZ : Köroğlu DağıG.D.ANADOLU : KaracadağEGE : Kula ve çevresindeki 56 adet koni

  18. Sayfa
  Depremler (seizma)Yerkabuğunda meydana gelen çeşitli salnım ve titreşim hareketlerine denir. Depremin süresi saniyelerle ifade edilirken etki dereceleri çok yüksektir. Depremler yeryüzünü en kısa sürede şekillendiren kuvvetlerdir.

  19. Sayfa
  HİPOSANTR : Depremin yerin iç kısmında ilk oluştuğu yere denir. Yeni iç merkezdir. EPİSANTR : Deprem dalgasının yeryüzüne ilk çıktığı yere denir. En şiddetli tahribat bundadır. SİSMOGRAF : Depremlerin şiddetini ölçen alete denir . İZOSEİST : Deprem dalgalarının aynı şiddetle olduğu noktaların birleşmesiyle elde edilen eğrilerdir.

  20. Sayfa
  DEPREM ÇEŞİTLERİ :1)VOLKANİK DEPREMLER : Volkanizma alanlarında magmanın geçtiği yerlerde sürtünmeden kaynaklanan ve şiddeti çok az olan depremlerdir. 2)ÇÖKÜNTÜ DEPREMLERİ : Kayatuzu kekler gibi kütlelerin yeraltı suları tarafından eritilmesiyle yeraltında oluşan mağaraların üzerindeki toprak katmanlarının çökmesi sonucunda oluşurlar.Etkileri ve şiddetleri azdır.Türkiye’de Karaman, Çankırı, Kırşehir ve Sivas çevrelerinde zaman zaman görülür.3)TEKTONİK DEPREMLER : Yeryüzünde en çok görülen ve en fazla hasara neden olan depremlerdir. Yerkabuğunun derinliklerinde basınçlar ve gerilimler sonucu oluşan yer değiştirmeler, oynamalar, kırılmalar bu gruptandır. Bugünkü depremlerin %80 i Tektonik depremlerdir.

  21. Sayfa
  TSUNAMİ: Okyanuslarda depremle, volkanik olaylar sonucu oluşan dev dalgalara denir.  

  22. Sayfa
  DEPREMİN ŞİDDETİ: a)Depremin şiddetine, b)Kütlenin eski ya da yeni oluşuna, c)Depremin süresine, d)depremin odak merkezine, e)Binaların yapı cinsine ve malzemesine NOT: Deprem bölgeleri ile volkan kuşakları arasında paralellik vardır. Bu olanlar genç kıvrım kuşağına uyarlar. Bu olanlar yerkabuğunun hareketli olduğu yerlerdir.

  23. Sayfa
  YERYÜZÜNDEKİ DEPREM BÖLGELERİ:Büyük okyanus ve çevresiAntilerden başlayarak Akdeniz’den geçerek Türkiye’yi de içine alan ve Orta Asya’ya kadar uzanan şerit.Dünyada depremden etkilenmeyen yerlerKanada kalkanı, Finlandiya, Rusya, Sibirya ve Büyük SahraTÜRKİYEDEKİ DEPREMLER:Ülkemiz Akdeniz deprem kuşağında yer alır. Ülkemizin %60’ı faal deprem kuşağı üzerindedir. Depremler genelde kırık hatlarında yaygındır. Depremden en az etkilenecek yerler: Taşeli platosu, Konya Ovası, Mardin Eşiği, Karaman, Mersin, Ergene havzası ve Antalya çevresi.

  24. Sayfa


  25. Sayfa
  KAYNAKÇA cografyam.net www.e-cografya.com

 • 2
  Önizleme: 4 hafta önce

  İç Kuvvetler Nelerdir Slayt Powerpoint Sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa


  2. Sayfa


  3. Sayfa


  4. Sayfa


  5. Sayfa


  6. Sayfa
  İÇ KUVVETLERİN ÖZELLİKLERİEnerjilerini yerin içinden (mantodan) alan kuvvetlerdir.Yerkabuğunun şekillenmesinde olumlu etkiye sahiptirler (yapıcıdırlar).Yeni yer şekilleri oluştururlar . style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  İÇ KUVVETLER1.OROJENEZ (DAĞ OLUŞUMU)2.EPİROJENEZ (KITA-KARA OLUŞUMU)3.VOLKANİZMA4.DEPREMLER

  8. Sayfa
  TÜRKİYE FİZİKİ HARİTASI

  9. Sayfa
  EPİROJENEZ (kıta-kara oluşumu) Yer kabuğunun yaylanma hareketidir. Geniş alanlı bir harekettir. Geniş alanlarda görülen bu hareket sonunda tabakalar kıvrılmaz, alçalır ve yükselir. Oluşum Nedenleri:1. Dış Kuvvetler: Buzul çağında, buzulların ağırlık yapması ve alçalması, erime sonucu ise yükselmesi sonucu ortaya çıkar (Kanada, İskandinav)2. İç Kuvvetler: Karaların baskıları sonucu yükselme hareketidir. (Anadolu toptan yükselmiştir).Deniz gerilemesi : Regrasyon,Deniz İlerlemesi : Transgresyon. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  KITA OLUŞUMU (EPİROJENEZ)Yer kabuğunu oluşturan levhalar manto üzerinde dengeli bir biçimde dururlar. Buna izostatik denge denir. Ancak bu denge, yer kabuğu üzerinde meydana gelen çeşitli olaylar sonucunda bozulabilir.

  11. Sayfa
  EPİROJENEZ SON UCUNDA :

  12. Sayfa
  EPİROJENEZ

  13. Sayfa
  DİKKAT !!! Türkiye arazisinin uzun süre aşınmaya uğraması ve tektonik kökenli geniş çukurlukların alüvyonlarla dolmasıyla geniş düzlükler oluşmuş,3.zaman sonu 4.zaman başında Anadolu toptan yükselmiş ve bu durum sonucunda Anadolu’daki düz alanlar yüksekte kalmıştır.(plato ve ovalar)

  14. Sayfa


  15. Sayfa
  OROJENEZ(DAĞ OLUŞUMU)Deniz ve okyanus tabanında biriken tortulların,yan basınçların etkisiyle kıvrılma ya da kırılmasıyla orojenez meydana gelir. Orojenez: 1)Kıvrılma(antiklinal-senklinal) 2)Kırılma(horst-graben) şeklinde meydana gelir.

  16. Sayfa
  1) KIVRIM DAĞLARIYan basınçlar sırasında tabakalar esnekse,kıvrılarak yükselir,buna ANTİKLİNAL;kıvrılma ile alçakta kalan kısma SENKLİNAL denir Kuzey Anadolu Dağları,Toroslar bu şekilde oluşmuştur.

  17. Sayfa
  KIVRIM DAĞI (ANTİKLİNAL-SENKLİNAL)

  18. Sayfa


  19. Sayfa


  20. Sayfa


  21. Sayfa


  22. Sayfa


  23. Sayfa


  24. Sayfa
  2) KIRIK DAĞLARIOrojenez sırasında arazideki tabakalar sertse,kıvrılamaz,kırılırlar.Kırılıp,yüksekte kalan kısma HORST;kırılıp çöken kısma GRABEN denir. Ege’deki Horstlar:Kaz,Madra.Yund,Bozdağlar,Aydın,Menteşe Ege’deki Grabenler: Bakırçay,Gediz,Büyük ve Küçük Menderes Akdeniz’de Amanos Dağları Horst,Amik Ovası Grabendir.

  25. Sayfa


  26. Sayfa
  EGE’DEKİ HORST-GRABENLER

  27. Sayfa


  28. Sayfa


  29. Sayfa


  30. Sayfa


  31. Sayfa


  32. Sayfa
  İÇ ANADOLU:HEMK² -D.ANADOLU:SATeN

  33. Sayfa


  34. Sayfa


  35. Sayfa


  36. Sayfa


  37. Sayfa


  38. Sayfa


  39. Sayfa
  DEPREMLER .Depremler üçe ayrılır:1. Volkanik: Volkanik olaylar sonucu oluşur. Etki alanları dardır.2. Göçme (karstik): Kayatuzu, jips gibi eriyebilen maddelerin bulunduğu yerde oluşan yer altı mağaralarının çökmesi ile oluşur. Etki alanı dardır. 3. Tektonik : Etki alanı geniş ve şiddetli olan depremlerdir. Depremin iç merkezine “hiposantr”, dış merkezine “episantr” denir. Türkiye deprem bölgeleri:KAF:İzmit Körfezi-Aras VadisiBAF: Güney Trakya ve Batı Anadolu.DAF: İskenderun körfe-zinden Van Gölü’ne gider. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  40. Sayfa
  Tektonik kökenli depremler; yerin altındaki şiddetli basınç ve gerilimler sonucunda fay hatları üzerinde oluşan depremdir.Volkanik depremler; volkanların püskürmesi sırasında oluşur, dar alanda etkilidir ve önemli zarara neden olmaz. Japonya ve İtalya'da oluşan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir.Çöküntü depremleri; yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarındaki galerilerin, karstik arazilerde erime sonucu oluşan boşlukların tavan bloklarının çökmesi ile oluşur. Etki alanları dardır. Büyük heyelanlarve gökten düşen meteorların da küçük sarsıntılara neden olduğu bilinmektedir.Deprem Türleri:

  41. Sayfa
  FAY (KIRIK)

  42. Sayfa
  TÜRKİYEDE DEPREMLER

  43. Sayfa


  44. Sayfa
  GENÇ ARAZİLER

  45. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  46. Sayfa
  Depremsellik nerelerde azdır?Konya-Karaman çevresiMardin çevresiTaşeli Platosu(Orta Akdeniz)Ergene Havzası(Trakya)Doğu Karadeniz kıyıları

 • 1
  Önizleme: 4 hafta önce

  YERKABUĞUNU OLUŞTURAN İÇ KUVVETLER SLAYT SUNUM PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  İÇ KUVVETLEREnerjisini yerin içinden alan güçlerdir.iç güçlerin oluşturduğu yer şekilleri dış güçler tarafından aşındırılır.iç güçlerin oluşturduğu hareketlerin bütününe tektonik hareket denir.bunlar;Orojenez(Dağ oluşumu)Epirojenez(Kıta oluşumu)Volkanizma Depremler(seizma)’dir.

  2. Sayfa
  DAĞOLUŞUMU HAREKETLERİ (OROJENEZ)KıvrılmaAkarsular, rüzgârlar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin aşındırdığı maddeler, yer kabuğunun büyük çukurluklarında biriktirilir. Bu çukurluklara jeosenklinal adı verilir.Jeosenklinallerde biriktirilen tortul maddeler, çeşitli yan basınçlara uğrarlarsa kıvrılarak deniz yüzeyine çıkarlar. Böylece yeryüzünün büyük kıvrım dağları oluşmuş olur. Kıvrılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere antiklinal, alçakta kalan kesimlere de senklinal denir.Antiklinaller aşınım alanları(dağlık alanlar) oldukları halde senklinaller birikim alanları(ovalar)dır,Avrupa da Alpler, Asyada Himalayalar, Türkiyede Toros ve Kuzey Anadolu Dağları bu tür hareketlerle meydana gelmişlerdir.

  3. Sayfa


  4. Sayfa
  Kıvrılma olayı sonucu oluşan dağlarTürkiye’de yer alan dağların önemli bir kısmı Alp orojenezi ile meydana gelmiştir. Kuzey Anadolu dağları ile Toros dağları Alp kıvrımları sırasında oluşmuştur. Ege bölgesinde ise tabakalar kırılmaya uğramış ve horst ve grabenler ortaya çıkmıştır. Bakırçayı ,Gediz , Büyük ve Küçük Menderes akarsuların aktığı grabenler ile bunları birbirinden ayıran horst biçimindeki Aydın dağları ve Bozdağlar meydana gelmiştir

  5. Sayfa
  KırılmaYer kabuğunun eskiden beri kara haline geçmiş, katılaşmış kısımları, yan basınçlara uğradığı zaman bükülüp katlanamazlar. Bu nedenle, bu gibi yerlerde kıvrılmalar yerine kırıklar meydana gelir. Kırıkların iki yanındaki kısım birbirine göre yer değiştirirse, bu özellikteki kırığa fay denir. Kırılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere horst, alçakta kalan kesimlere de graben adı verilirTÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARIKuzey Anadolu Fay Hattı (KAF): Saroz Körfezinden başlar, Marmara Denizi, Sapanca Gölü, Adapazarı, Tosya ve Erzincan üzerinden Van Gölü kuzeyine kadar uzanır.Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF): Hatay grabeninden başlar, K. Maraş, Adıyaman, Malatya ve Elazığ ovalarından geçerek Bingöl’e kadar sokulur.Batı Anadolu Fay Hattı (BAF): Ege Bölgesinde, kuzeyden güneye doğru uzanan çok sayıdaki fay hatlarından oluşur.Fay hatları, yer kabuğunun zayıf ve hareket halindeki bölgeleridir. Volkanik sahalar, genç kıvrım dağları ve deprem alanlarının uzanışı fay hatlarıyla paralellik gösterir.

  6. Sayfa
  KITA OLUŞUMU (EPİROJENEZ) HAREKETLERİ Yer kabuğunda meydana gelen geniş alanlı alçalma ve yükselme hareketlerdir.Bir yerde epirojenik hareketlerin olabilmesi için izostatik dengenin bozulması gerekir. İzostatik denge: Katı haldeki yer kabuğunun sıvı haldeki Manto üzerinde batmadan kalabilmesine denir. İzostatik Dengeyi Bozan Faktörler: 1)Karalarda aşınmanın, denizlerde birikmenin fazla olması, 2)İklim değişmeleri, 3)Dağ oluşumu hareketleridir. Epirojenez yer yüzünü en uzun sürede şekillendiren iç kuvvettir. Epirojenez sonucunda; 1)Jeoantiklinal (Kıta) ve jeosenklinal (okyanus) meydana gelir. 2)Deniz ilerlemesi (Transgrasyon) ve deniz gerilemesi (Regrasyon) meydana gelir. Deniz ilerlemesinin görüldüğü yerde akarsuyun ağız kısmı deniz suları altında kalır. Akarsuyun enerji potansiyeli azalır ve biriktirme yapar. Deniz gerilemesi var ise akarsuyun yatak eğimi artar ve aşındırma gücü artar.Eğer bir yerde akarsu vadisi deniz içinde de devam ediyorsa; deniz ilerlemesinden Türkiye’de epirojenez sonucunda , Anadolu yarım adası yükselirken; çevresindeki Akdeniz Ege, Karadeniz çanakları ile Ergene havzası çökmektedir.

  7. Sayfa
  EPİROJENEZ ANADOLU’NUN TOPTAN YÜKSELMESİ

  8. Sayfa
  VOLKANİZMA Yer kürenin derinliklerinde magma eriyik halde bulunur. Magma katı haldeki yer kabuğu tarafından tamamen kapatılmıştır.Yerin derinliklerindeki magmanın yeryüzünde veya yeryüzüne yakın derinliklerdeki faaliyetlerine volkanizma denir. Bu tür faaliyetler daha çok yer kabuğunun kırıklı bir yapıya sahip olduğu yerlerde ( fay hatları boyunca )oluşmaktadır.   Volkanizma sırasında magma katı, sıvı ve gaz halinde yer yüzüne çıkar. Çıkan sıvı maddelere lav, katı maddelere tüf denir. Gazların çoğu ise su buharıdır. Volkanizma ile çıkan malzemeler çıktığı yerde birikerek volkan konilerini oluşturur. Lavların akıcılığı az ise yüzeye çıktıktan hemen sonra katılaşarak dikey istikamette yükseltisi fazla olan volkan dağları oluşur. Bunlara  kalkan volkanları denir. ör: Ağrı dağı Volkan konilerinin tepesinde bulunan çukurluğa krater denir. Bazı yanardağlarda ana koni üzerinde oluşmuş yan koniler de olabilir. Bunlara parazit koni denir. Ör: Erciyes dağı Volkanik patlamalarla bazı volkanların tepe kısmı uçarak çok büyük çanak oluşur. Bu çanaklara kaldera denir. Ör: Nemrut dağı (1441 yılında ikinci kez patlamıştır.)Gaz patlaması sonucunda Maar çukurları oluşur.(Meke tuzlası ve Acıgöl birer Maar’dır.)

  9. Sayfa
  Volkan kesiti            Volkan kesiti                                       

  10. Sayfa
  Maar çukuruNemrut kalderası

  11. Sayfa


  12. Sayfa
  Volkanizmanın Etkileri · Tek dağlar oluşur. ·  Volkanik alanlar maden bakımından zengin olur. ·  Topraklar verimli olduğundan nüfus bu alanlarda fazladır. ·  Volkanların çevreleri verimli tarım arazileridir. Yeryüzündeki yanardağların önemli bir kısmı sönmüş bir haldedir. Buna rağmen faal olan volkanların sayısı 500’e yakındır. Faal volkanların önemli bir kısmı Büyük okyanus ve çevresinde toplanmıştır. Çünkü buralarda kıvrılma ve kırılmaların meydana geldiği genç kuşaklardır. Bu nedenle Büyük Okyanus çevresine Pasifik ateş çemberi denilmektedir.

  13. Sayfa
           Yeryüzündeki Başlıca Volkanik Bölgeler1)Atlas Okyanusunun orta kesimi, 2)Akdeniz ve çevresi 3)Doğu Afrika 4)Büyük Okyanus çevresi (en fazla bu bölgede görülmektedir. Bu sebeple buraya Pasifik Ateş Çemberi denir.) Türkiye’deki Başlıca Volkanik Dağlar ·  Doğu Anadolu Bölgesindekiler: Ağrı , Tendürek, Süphan, Nemrut. ·   İç Anadolu Bölgesi: Erciyes, Hasan dağı Melendiz dağı, Karadağ , Karacadağ. ·  Akdeniz Bölgesi: Hassa ve çevresi (Hatay) ·  G.D Anadolu Bölgesi: Karacadağ ·  Ege Bölgesi: Kula volkanları (En genç volkanik şekiller) 

  14. Sayfa


  15. Sayfa
  1.4. DEPREMLERDeprem, Yerkabuğunda meydana gelen salınım ve titreşim hareketlerine denir.Depremi inceleyen  bilim  dalı sismoloji, depremi ölçen alet ise sismograftır. Günümüzde deprem bilimi gelişmesine rağmen depremler hala önceden tahmin edilememekte,can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Depremin şiddet derecelerini ölçmek için bazı ölçekler geliştirilmiştir. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı Richter ölçeğidir. Richter ölçeği deprem ile deprem odağından çevreye yayılan enerji miktarını ölçer . Richer ölçeği ( Magnidüt )ŞiddetDeprem Etkisi3.5 – 4.2 1 – 3Hafif4.3 – 4.8 4 –5Orta 4.9 – 6.1 6 – 7Şiddetli 6.2 –7.3 8 – 10 Yıkıcı 7.4 - +11 – 12 Afet                       Richter deprem şiddet tablosu

  16. Sayfa


  17. Sayfa
  Depremler oluşum nedenlerine göre üç gruba ayrılmaktadır. a)    Çökme Depremler ( Çöküntü Depremler) :  Karstik alanlarda yeraltında kayaların erimesiyle oluşan boşlukların, mağaraların tavanlarının çökmesiyle meydana gelen depremlerdir. Etki alanları dardır. Depremin şiddeti çöken mağaranın ya da mağara tavanından düşen parçaların büyüklüğüne bağlıdır. Akdeniz Bölgesi’nde yaygındır.b)    Volkanik Depremler: Volkanizma faaliyetleri sırasında oluşan depremlerdir. Etkin volkanların çevresinde görülen depremlerdir. Etki alanları dardır. Çok fazla can ve mal kaybına yol açmaz.c)     Tektonik Depremler: Kıta ve dağ oluşum hareketleri sırasında yer kabuğunda sıkışmalar , gerilmeler ve kaymalar olur. Bu olayların oluşumu sırasında titreşimler veya sarsıntılar meydana gelir. Titreşimlerin salınımlar halinde çevreye  yayılması sırasında tektonik depremler meydana gelir. Dünyada ve Türkiye’de en sık görülen deprem türüdür. Depremlerin yaygın olarak görüldüğü yerlerin ortak özelliği yakın bir jeolojik zamanda oluşmuş olmasıdır. Buralar henüz oturmamış hareketli yerlerdir.

  18. Sayfa
  Türkiye’deki Deprem Bölgeleri  1)Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı: Saroz körfezinden başlar, Marmara denizinden geçtikten sonra Kuzey Anadolu Dağlarının güneyini takip ederek Van Gölünün kuzeyine doğru uzanır. 2)Batı Anadolu Deprem Kuşağı: Güney Marmara’dan başlar Ege Bölgesindeki çöküntü ovalarını takip eder. 3)Güney Anadolu Deprem Kuşağı: Hatay’dan başlar, Güney Anadolu Toroslarını takip ederek Van gölünün güneyine doğru devam eder. Deprem Tehlikesinin En Az Olduğu Alanlar: 1)Konya, Karaman, Taşeli Platosu ve İçel çevresi. 2)Mardin-Şırnak çevresi.   Dünya Üzerindeki Deprem Bölgeleri1)Atlas Okyanusunun orta kesimi, 2)Akdeniz ve çevresi 3)Büyük Okyanus çevresi (En fazla bu bölgede görülmektedir. Sebebi katı haldeki yerkabuğunun (Sial) ince ve zayıf olmasıdır.) Deprem Tehlikesinin Az Olduğu Yerler1. K.Batı Avrupa-Grönland adası2. Asya'nın kuzeyi (Sibirya)3. Kanada'nın K.Doğusu4.Güney Afrika 

  19. Sayfa


  20. Sayfa


  21. Sayfa
  kaynaklarwww.cografyasevgısı.comwww.cografyadersanesı.comwww.cografyam.net www.odevsitesi.com www.odevarsivi.com

İç Kuvvetler Videoları

 • 4
  4 hafta önce

  Doğal Sistemler - İç Kuvvetler

 • 3
  4 hafta önce

  İç kuvvetler konu anlatım videosu

 • 2
  4 hafta önce

  İç kuvvetler yerin şekillenmesinde baş aktördür. Bu ygs konu anlatım videosunda iç kuvvetler konusunu unutmamak üzere öğreneceksin. İç kuvvetleri, epirojenez, orojenez, volkanizma ve depremler olmak üzere 4 ana gruba ayırırız. Bunların hepsini mantığına uygun anlattık ki bir daha unutmayacaksın. Ygs' de karşına çıkacak bir konudur. Ygs 2017 de iç kuvvetlerden eksiğin kalmasın. İç kuvvetler ve dış kuvvetler birlikte çalışıp yeryüzünü şekillendirirler.

 • 1
  4 hafta önce

  Animasyonlu iç kuvvetler videosu

 • 1
  4 hafta önce

  İÇ KUVVETLER ÖZET

İç Kuvvetler Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

İç Kuvvetler Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)